FRAM 2016 - page 2

Kjættingfabriken AS ble grunnlagt i 1909, og har i dag hovedkontor i
Kragerø Næringspark. Bedriften har også et avdelingskontor på Finnsnes
i Troms.
Kjættingfabriken er en stolt produsent og leverandør av kjetting og til-
behør med foretningsfokus på løfteredskaper, fiskeoppdrett og havfiskeri/
trål.
Vårt fokus er å levere varer og tjenester i overensstemmelse med interna-
sjonale standarder og kunders spesifikasjoner.
En betydelig del av våre produkter er spesialredskaper til løfteformål der
vi påtar oss ansvar for design, produksjon, dokumentasjon og sertifisering.
Bedriften er sertifisert Sakkyndig Virksomhet og innehar kvalitetssertifise-
ring i henhold til EN ISO 9001.
Kjættingfabriken’s produkter markedsføres under varemerket FRAM, og er
viden kjent for sin gode og pålitelige kvalitet gjennom mer en 100 år.
Kjættingfabriken AS er et heleid datterselskap av Nøsted Kjetting AS.
Kjættingfabriken AS was founded in 1909, and our main office is located
in Kragerø in the southern part of Norway.
Kjættingfabriken is a proud manufacturer and supplier of chain and
accessories for use in lifting applications, fish farming and trawling indus-
tries.
Our main focus is to deliver products and services in fully satisfying
international standards and customer requirements.
On of our main product groups are custom applications for lifting
purposes where we take responsibility for design, manufacturing,
documentation and certification
Our company is QA certified according to EN ISO 9001.
Our trade name is FRAM, and we are well known around the world for our
good and reliable quality in more than 100 years.
Our company is a 100% owned daughter company of Nøsted Kjetting AS.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...84
Powered by FlippingBook