FRAM 2016 - page 3

3
Innhold
INNHOLD
8
Kjetting / Chain
14
Koplingselementer / Coupling components
21
Beslag / Fittings for chain
34
Kjettingredskaper / Chain slings
42
Grade 100 / Grade 100
49
Engineeringsprodukter / Engineering products
55
FRAM test stasjoner / FRAM testing stations
57
ROV modifisert standard / ROV modified standard
60
Rustfrit / Stainless, acid resistant
64
Oppdrett / Fish farming
68
Surrings- og sikringsutstyr / Lashing equipment
73
Kabelar og kalibrert kjetting / Chain wheel and calibrated chain
76
Taljer / Hoists
78
Lastesurring og mykløft polyester / Webbing for lashing and lifting
81
Ståtau/ Wire ropes
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...84
Powered by FlippingBook